top of page

 

 

קישורים למוסדות ומידע

1. ביטוח לאומי

2. מכבי -מגן ביטוח סיעודי

3. משרד הבריאות – מנהל הסיעוד

4. יחידת הסמך בתמ”ת

5. שיל-2

6. מדריך להעסקת עובדים זרים

7. שירותי בריאות כללית

8. משרד הפנים

9. משרד הרווחה

10. ביטוח סיעוד – וסיוע ע”י אגף הייעוץ לקשיש

11. שובר תשלום להעסקת עובד זר-יחידת הסמך

כניסה לאתר התשלומים של ביטוח לאומי ,מלא בבקשה את האותיות המתבקשות,מצד ימין ” תשלומי מעסיקים” ” העסקת עובד חוץ” לחץ ” הבא ” ולפנייך יפתח הטופס המיוחל יש להכניס פרטים ו”לשלוח” (משולם ע”י כרטיס אשראי ) בסוף התהליך יש להדפיס קבלה.

12. זכותון  לעובד הזר

13. אגרה לרשיון לעובד זר סיעודי

מסמכים להורדה

הקבצים מוצגים כקובצי Acrobat reader    את התוכנה ניתן להוריד כאן

טעינת הקבצים עשויה להימשך מספר דקות

 

14. טופס בקשה שעות סיעוד “לנפגעי השואה”

15. טופס בדיקת תלות “אגודה לבריאות הציבור”

16. טופס ערעור “האגודה לבריאות הציבור “

17. טופס תביעה לגמלת סיעוד “ביטוח לאומי”

18. טופס בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרה”

19. טופס ” בקשה להעסיק עובד זר”

20. יחידת הסמך של התמ”ס – בקשה לאישור העסקה.

21. ביטוח לאומי – טופסי תביעה לגמלת סיעוד.

22. משרד הפנים – בקשה לאשרת כניסה לעובד חדש.

23. משרד הפנים – בקשה להארכת אשרה.

24. זכותון לעובד הזר.

25. זכותון לעובד הזר – גירסא באנגלית.

26. שגרירות פיליפינית – תרגום לאנגלית של כתב התחייבות למעסיק.

27. קו לעובד – זכותון לעובדים זרים לפי שעות – טופס להורדה

 

bottom of page