top of page

 

כיצד לבחור חברת השמה

 

מתוך הכרות רבה עם הלקוחות שהזדקקו עד כה לשרותנו במציאת כוח אדם סיעודי עבור יקיריהם ומתוך ניסיוננו הרב בתהליכים מסוג זה אספנו את עיקרי הדברים שיש לתת עליהם את הדעת בבחירת חברה המספקת כוח אדם סיעודי .
על מנת שתהיה ראויה ללקוחותיה החברה תפעל על-פי אמות מידה הוגנות ותיישם את הכללים הבאים:

 תציג בפני הלקוח/ה רישיון בתוקף של משרד העבודה והתעסוקה.
תפעל על פי  דרישות חוקי העבודה במדינת ישראל.
תנהג ביושר ובהגינות כלפי לקוחותיה וכלפי העובדים שהיא מעמידה לרשותם.
תעדכן את הלקוחות והעובדים באינפורמציה הדרושה לתהליך העסקת עובד/ת במסגרת החוק.
תעניק ללקוחותיה ייעוץ והדרכה בנושא מרכיבי השכר והתנאים הסוציאליים של  העובד/ת.
תצייד את לקוחותיה בתיק לקוח המכיל טפסי אינפורמציה בכל נושא ההשמה ופירוט התהליכים.
תמסור ללקוח פירוט בכתב על השרות הניתן לו.
תפעל בהתאם לדרישות ולצרכים של הלקוחות בכפוף לחוקי משרד העבודה והתעסוקה.
תבצע השמה בזמן ובאופן הנוח ללקוח .בשיתוף העובדות הסוציאליות.
תעמיד לבחירת לקוחותיה עובדים זרים בהתאם לדרישותיהם ולצרכיהם ובהתאמה לשפתם ולמוצאם.
תציג רשימת לקוחות ממליצים שיוכלו להעיד על טיב השרות.
תספק ליווי צמוד לאורך כל תקופת השרות.
תהיה זמינה עבור לקוחותיה בכל עת למקרים דחופים.אנו מנהלים את חברתנו כצוות מגובש ומקצועי, באחריות ובאכפתיות ועושים את כל המאמצים ליצור עבור הלקוח את הפתרון הטוב ביותר.
ישנם מצבים בהם תהליך ההשמה מתעכב עקב התנהלות המוסדות והגופים הממשלתיים המעורבים בתהליך אשר פועלים עפ”י הפרוצדורה המתבקשת לפי חוק.
במצבים אלו אנו מנסים למצוא פתרון הולם במסגרת החוק עד להשמה.
קהל לקוחותינו המתרחב והמרוצה מוכיח לנו שוב ושוב כי הדרך בה אנו פועלים היא המובילה להצלחה.

bottom of page